WORKSHOP – Dokážeme uniknout dezinformacím?

Dne 15. 3. 2022 proběhl ve třídě IT3A workshop, který navázal na besedu z předchozích dnů o dezinformacích ve veřejném prostoru. Celou akci zaštitovala skupina studentů katedry politologie Masarykovy univerzity v Brně.

 


Pomocí her dnes žáci třetího ročníku dvě hodiny rozvíjeli jednotlivé kompetence mediální gramotnosti – kritické myšlení a ověřování informací. Uvědomovali si mediální nástrahy, které na ně ( nejen) v online prostředí číhají. Pracovali s porozuměním textu, poznávali manipulaci přes fotografie a titulky a ověřovali si fakta z webových stránek.