Workout  23. 3. 2021 jsme ,,kopli“ a do měsíce můžeme cvičit

Workoutové hřiště je soustava hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých prvků sloužící k cvičení zejména s vlastní vahou.


Název je odvozen od anglického „workout“, což doslova znamená cvičení, a proto nejde o hřiště v pravém slova smyslu. Tyto konstrukce se většinou nachází venku, ve veřejných prostorách města či obce jako jsou parky, sídliště nebo sportovní areály a přístup k nim je zpravidla bezplatný.