Výukový program EVVO

22.1.2014 jsme se zúčastnili výukového programu ,, Kdo je za vodou? “
Seznámili jsme se s rozložením vody na Zemi a vypočítali vlastní spotřebu vody. Zhlédli videoukázku o problémech s vodou v Africe. Netušili jsme, že zde trpí nedostatkem vody také proto, že ji spotřebují na pěstování růží, které se dovážejí do Evropy.

Pracovali jsme většinou ve skupinkách a společně si předávali informace.
Jedna z mnoha zajímavých informací:
Na 1 bavlněné tričko je potřeba 4100 l virtuální vody!!!
Náš dojem na ekocentrum?
Program v ekocentru se nám velice líbil, nabídli nám i teplý čaj  a všichni jsme pracovali jako jeden celek.

TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCI!

Všichni jsme zodpovědni za šetření vodou.Mnozí z nás si ani neuvědomujeme, kolik lidí kvůli nedostatku vody umírá.

Žáci EPO1