Výukový program EVVO

EVVOŽáci třídy MS1A se zúčastnili 23. 3.2016 výukového programu ,, Kdo je za vodou? “ Seznámili se s rozložením vody na Zemi a vypočítali vlastní spotřebu vody. Zhlédli videoukázku o problémech s vodou v Africe. Netušili, že zde trpí nedostatkem vody také proto, že ji spotřebují na pěstování růží, které se dovážejí do Evropy. Pracovali většinou ve skupinkách a dozvěděli se mnoho zajímavých informací. Program v ekocentru se jim velice líbil. Uvědomili si, že je nutné šetřit vodou.