Výukový program EVVO

EVVO_02_2016Žáci třídy ME1A se zúčastnili 5.2.2016 výukového programu Mobil – co nevyčteme z displeje. Protože jde o další z mnoha akcí environmentálního vzdělávání, dověděli se, kolik toho mobil za svůj životní cyklus nacestuje, jaké jsou environmentální, sociální i ekonomické problémy spojené s výrobou, spotřebou a likvidací elektroniky, kterou denně používají, uvědomili si souvislosti mezi jedním předmětem denní potřeby – mobilem – a problematikou stavu životního prostředí, pracovních podmínek a sociální i ekonomickou situací v různých částech světa. Program byl opět velmi poutavý, zajímavý a všichni žáci poctivě pracovali.