Výukový program EVVO

P51209-110146Dne 9. 12. 2015 jsme se zúčastnili výukového programu „Kdo je za vodou?“. Seznámili jsme se s rozložením vody na Zemi a vypočítali vlastní spotřebu vody. Zhlédli videoukázku o problémech s vodou v Africe. Netušili jsme, že zde trpí nedostatkem vody také proto, že ji spotřebují na pěstování růží, které se dovážejí do Evropy. Pracovali jsme většinou ve skupinkách a společně si předávali informace. Jedna z mnoha zajímavých informací: Na 1 bavlněné tričko je potřeba 4100 l virtuální vody! Náš dojem na ekocentrum? Program v ekocentru se nám velice líbil. Všichni jsme pracovali jako jeden celek. TĚŠÍME SE NA DALŠÍ AKCI! Všichni jsme zodpovědní za šetření vodou. Mnozí z nás si ani neuvědomujeme, kolik lidí kvůli nedostatku vody umírá. Žáci IT 1A