Výukový program EVVO

Dne 18. 3. 2024 jsme se zúčastnili výukového programu „Klima se mění“. Změna klimatu už není jen předpovědí budoucnosti, je to skutečnost.   V úvodu jsme se věnovali příčinám nárůstu globální teploty. Je to především zvyšující se koncentrace skleníkových plynů v atmosféře. Překvapily nás informace o tání permafrostu, který představuje v bažinatých oblastech Sibiře velký přírodní zásobník metanu. Únik metanu prohlubuje skleníkový efekt.

V další části programu jsme vyvodili dopady na ekosystémy a společnost. Patří k nim častější a silnější extrémní jevy (vlny veder, sucha, povodně), posuny vegetačních pásem, kolapsy ekosystémů, nedostatek vody v povodích napájených z ledovců a zaplavení níže položených pobřežních oblastí. V závěru jsme hledali praktická řešení, jak snížit emise v běžném životě.

Program v Ekocentru Lipka se nám velice líbil !!!

Žáci IT 1B a Mgr. Vlasta Kukletová