Výukový program EVVO

EVVODne 6. 3. 2017 jsme se zúčastnili výukového programu „Máme na Zemi?“ Prohloubili jsme si znalosti o ekosystémech, uvědomili si přímou závislost člověka na přírodě a pochopili souvislosti mezi stavem životního prostředí a vlastním zdravím. Ocitli jsme se v roli vědců, kteří společně utvořili posádku kosmické lodi. Ta měla za úkol připravit podmínky k osídlení vzdálené planety, zajistit dostatečné množství energie, vody a potravin. Nebylo jednoduché rozhodnout, zda využít technická, nebo přírodě blízká řešení. Zamýšleli jsme se nad hlavními ekologickými problémy – znečištění ovzduší, vody a půdy a eroze půdy. Pracovali jsme většinou ve skupinkách a společně si předávali informace. Úkol se nám podařilo splnit.
Program v ekocentru se nám velice líbil. I my můžeme malými činy přispět k řešení místních a regionálních problémů. Všichni jsme zodpovědní za ochranu životního prostředí.
Žáci MS 1B a Mgr. V. Kukletová