Výsledky přijímacího řízení 2020

18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE   IT – PŘIJATÍ |  IT – NEPŘIJATÍ

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ   MS – PŘIJATÍ  |  MS – NEPŘIJATÍ

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ   EPO – PŘIJATÍ  |  EPO – NEPŘIJATÍ

23-41-M/01 STROJÍRENSTVÍ   STR – PŘIJATÍ |  STR – NEPŘIJATÍ

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK   ME – PŘIJATÍ  |  ME – NEPŘIJATÍ

23-43-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – denní forma   DNS – PŘIJATÍ

23-41-L/51 PROVOZNÍ TECHNIKA – dálková forma   DS – PŘIJATÍ | DS – NEPŘIJATÍ

PŘIJATÝ uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se na naší škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Neodevzdáním zápisového lístku v zákonem stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí uchazeče ke vzdělávání v této střední škole.