Výsledky 1. kola přijímacího řízení po náhradním termínu přijímacích zkoušek

Rozkliknutím následujících odkazů zjistíte umístění v pořadí uchazečů a přijetí či nepřijetí:

EPO – Ekonomika a podnikání

MS – Mechanik seřizovač

DNS – Provozní technika – denní forma

[important]Odvolání proti nepřijetí [DOC][/important]