Výsledek doplňujících voleb do Školské rady

V doplňujících volbách byl jako nový člen školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zvolen jediný kandidát Ing. Vladimír Veleba, zákonný zástupce žáka 1. ročníku.
Volba nového člena proběhla v doplňujících volbách zákonnými zástupci nezletilých žáků  a zletilými žáky v termínu 18. 11. 2013 a 25. 11. 2013.

Pan Roman Martynink, který byl dne 28.11.2011 platně zvoleným členem Školské rady SŠ Brno, Olomoucká 61, za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, přestává být dnem 24.10.2013 jejím členem z důvodu ukončení studia jeho syna na naší škole.