Výpis z přihlášky k MZ 2020

Dne 12. 12. 2019 byly všem přihlášeným maturantům rozeslány do e-mailových schránek výpisy z přihlášky k MZ 2020. Pečlivě si svůj výpis zkontrolujte, zejména přihlášené maturitní předměty, ale i své osobní údaje a případné přílohy pro maturanty s uzpůsobenými podmínkami.

Maturanti, kteří jsou v současné době žáky naší školy, potvrdí podpisem převzetí a správnost výpisu svému třídnímu učiteli podle jeho pokynů.

Maturanti, kteří ukončili na naší škole vzdělávání, vytisknou z e-mailu protokol o převzetí výpisu a podepsaný ho osobně odevzdají na studijním oddělení školy nebo zašlou poštou na adresu školy (podle pokynů v e-mailu, jehož přílohou je výpis z přihlášky). Podepsaný a oskenovaný protokol o převzetí výpisu lze odeslat také e-mailem na níže uvedené adresy.

Výpis z přihlášky si pečlivě uschovejte. Více informací o průběhu MZ 2020 hledejte na www.novamaturita.cz

Pokud jste do své schránky výpis neobdrželi, požádejte o něj svého třídního učitele (platí pro současné žáky naší školy) nebo co nejdříve kontaktujte studijní oddělení školy studium@sstebrno.cz  nebo pište na e-mail jana.tillerova@sstebrno.cz (platí pro přihlášené k opravným a náhradním zkouškám, tedy pro maturanty, kteří již nejsou žáky naší školy).

RNDr. Jana Tillerová