Vévoda z Edinburghu se setkal s účastníky programu DofE

Jako účastníci programu DofE jsme se dne 25. května v sále Vltavanů na pražském Braníku setkali s vévodou z Edinburghu, princem Edwardem. Měli jsme tu vzácnou příležitost pozdravit se s jeho královskou Výsostí a vyměnit si pár slov o výzvě. Na setkání byl také přítomen ministr školství Mikuláš Bek, který vyjádřil podporu neformálnímu vzdělávání, zejména výzvě DofE.

Během programu si vévoda procházel prezentace jednotlivých DofE center, zeptal se je na jejich aktivity v programu a vyjádřil jim podporu v dalším rozvoji a účastí v DofE. Vévoda hovořil s „dofáky“ vřele, s úsměvem a se zájmem.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Spolku přátel střední školy Olomoucká za poskytnutí finanční podpory na naši cestu.

Jakub Sitár a Richard Pavlikán (IT3B)