Úvod do proporcionální hydrauliky

T E R M Í N výuky: 2022 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • struktura a výhody proporcionální hydrauliky
 • proporcionální ventily a rozváděče, popis a funkce
 • proporcionální elektromagnety, charakteristiky
 • řídicí elektronika, popis pouze z hlediska funkce
 • tlaková váha, popis a funkce
 • řešení základních úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, techniky strojních a elektrotechnických oborů
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit  se s proporcionálními hydraulickými mechanizmy, které slučují silový hydraulický přenos energie s přesností a pružností elektronického řízení
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 12 960 Kč bez DPH.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo