Úvod do proporcionální hydrauliky

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • struktura a výhody proporcionální hydrauliky
 • proporcionální ventily a rozváděče, popis a funkce
 • proporcionální elektromagnety, charakteristiky
 • řídicí elektronika, popis pouze z hlediska funkce
 • tlaková váha, popis a funkce
 • řešení základních úloh
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, techniky strojních a elektrotechnických oborů
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit  se s proporcionálními hydraulickými mechanizmy, které slučují silový hydraulický přenos energie s přesností a pružností elektronického řízení
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo