Úvod do pneumatiky

T E R M Í N výuky: 2023  ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • vlastnosti stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu
 • konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků
 • pneumotory; ventily – vícecestné, vícepolohové, škrticí, redukční, zpětné, pojistné
 • pomocná zařízení – tlumiče, kapacity, filtry, maznice
 • schématické značky, základní zapojení, návrh jednoduchých schémat zapojení
 • novinky v pneumatice (pouze pro místo konání Festo – Praha)
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit se s komplexním teoretickým a praktickým základem pneumatických systémů
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 12 500 Kč bez DPH.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo