Úvod do pneumatiky

T E R M Í N výuky: 2024  ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
  • bezpečnost práce
  • vlastnosti stlačeného vzduchu, úprava stlačeného vzduchu
  • konstrukce a principy činnosti pneumatických prvků
  • pneumotory; ventily – vícecestné, vícepolohové, škrticí, redukční, zpětné, pojistné
  • pomocná zařízení – tlumiče, kapacity, filtry, maznice
  • schématické značky, základní zapojení, návrh jednoduchých schémat zapojení
  • novinky v pneumatice (pouze pro místo konání Festo – Praha)
ZÁMĚŘENÍ
  • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry, projektanty, učitele
PŘÍNOS A CÍL
  • seznámit se s komplexním teoretickým a praktickým základem pneumatických systémů
ZAKONČENÍ A CENA
  • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo