Úvod do elektropneumatiky

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • základní elektrotechnické výrazy a vztahy
 • základní elektrické a elektronické součásti
 • značky a označování v elektrotechnice
 • pneumatické výkonové členy
 • bezpečnost elektrických zařízení
 • popisy funkce a řešení praktických úloh
 • reléové řízení a programovatelný automat
 • novinky v pneumatice (pouze pro místo konání Festo – Praha)
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro kvalifikované dělníky, montéry, údržbáře, konstruktéry a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět obvodům s reléovým řízením a výkonovou pneumatikou
 • umět zapojovat obvody s reléovým řízením a výkonovou pneumatikou
 • používat obvody s reléovým řízením a výkonovou pneumatikou
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo