Úvod do elektrických pohonů

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
 • základní principy elektrických pohonů
 • mechanické a elektrické komponenty
 • kriteria výběru elektrického pohonu a jeho výběr pro danou aplikaci
 • bezpečnost práce s elektrickými pohony
 • konfigurace a uvedení do provozu
 • enkodéry (absolutní, inkrementální, resolvery)
 • elektromotory (asynchronní, synchronní, AC servo, DC, krokové motory)
 • řídicí systémy, polohování
 • práce se software Festo Configuration Tool
 • diagnostika poruch a interpretace chybových hlášení
 • oživení servopohonu pomocí binárních vstupů/výstupů
 • referování pohonů
 • softwarové limity
 • tabulka pohybů a navázání pohybů
 • řízení pomocí analogového vstupu
ZÁMĚŘENÍ
 • pro konstruktéry a programátory, technology, projektové inženýry a údržbáře
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit se v jednoduchých úlohách s ovládáním, nastavením, seřízením a provozem elektrických pohonů a ovladačů Festo
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo