Úspory energie ve výrobě a distribuci stlačeného vzduchu

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
 • možnosti úspor energie
 • základní fyzikální principy stlačování vzduchu a způsoby zvyšování tlaku
 • návrh kompresorové stanice – základní informace
 • kvalita stlačeného vzduchu
 • rozvod stlačeného vzduchu
 • energetický management
 • osobní plán zavedení do praxe
 • diagnostika rozvodů stlačeného vzduchu
 • hledání úniků stlačeného vzduchu
 • zvyšování účinnosti pneumatických systémů
ZÁMĚŘENÍ
 • pro vedoucí pracovníky výroby a servisu, energetiky, techniky, kteří pracují na systému výroby a distribuci stlačeného vzduchu
PŘÍNOS A CÍL
 • popsat příležitosti pro zvýšení úspor energie při výrobě a distribuci stlačeného vzduchu
 • vytvořit akční plán pro klíčové oblasti řešení a na jeho základě přijmout opatření
 • seznámit se podrobněji s faktory ovlivňujícími výši spotřeby energie
 • rozvinout své znalosti v oblasti návrhu a provozu pneumatických systémů
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři– zaměstnanci firmy Festo