Úspěch našich žáků v soutěži „Bezpečně v kyberprostoru“

kybersikanaDne 16. 5. 2018 se konalo v aule Krajského úřadu Jihomoravského kraje slavnostní vyhlášení 7. ročníku soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“, kterou organizoval Jihomoravský kraj ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje. Úkolem bylo vytvořit reklamní plakát nebo reklamní klip zaměřený na téma kyberšikany. V kategorii reklamní plakát se umístili: Kotový Tomáš z IT2A na 1. místě, Štipčák Matěj z IT2A na 2. místě a Jakub Hrotek z IT2A na 3. místě. V kategorii reklamní klip získali čestné uznání: Ištvánek Rostislav, Kroupa Dominik, Dopita Marek, Tesařík Christian a Matěj Novák z IT3A.