Úspěch našich žáků v celostátní matematické soutěži

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, vyhlašovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a organizovaná Jednotou českých matematiků a fyziků v sedmi kategoriích podle typu školy, proběhla 27. března 2024. Mezi nejúspěšnější řešitele patřili i naši žáci.

Tříleté učební obory Čtyřleté studijní obory
2. místo žák Tomáš Svoboda – PUZ2

3. místo žák Milan Šimon – MEZ3

3. místo Daniel Szabó – ME1B s 25 body z 25 bodů

7. místo Vitalii Myronov – IT2B s 22 body z 25 bodů

12. místo Matyáš Přikryl – IT2B s 19 body z 25 bodů

Děkuji všem za zodpovědný přístup k soutěži a do dalších soutěžních ročníků přeji jasnou matematickou mysl a hodně štěstí při řešení.
Mgr. Danuše Horáková