Úspěch na vzdělávací akci „Firemní dny Jihomoravského kraje“

certifikat_FD_JMK_2019Zástupci naší školy z třídy EPO3: Doležel, Holoubková, Mrhačová, Luskačová, Šafratová a třídy MS3B: Souček, Falatek, Chlup, Širůček, se zúčastnili dne 27. 3. 2019 jednodenní akce na podporu rozvoje podnikavosti, iniciativy a kreativity v rámci krajského projektu KaPoDaV – KA02 Podnikavost/Firemní dny. Žáci z různých typů středních škol zde ve smíšených týmech zpracovávali prakticky zaměřené téma z firemního prostředí a prezentovali ho před odbornou porotou složenou ze zástupců firem.

Partnerem letošního ročníku byla společnost E S L, a. s. Za naši školu se v týmové spolupráci na 1. místě umístil M. Souček a na 3. místě L. Mrhačová. Všem zúčastněným gratulujeme ke krásnému umístění a děkujeme za vzornou reprezentaci.
Facebook – příspěvek Lipka – pracoviště Kamenná

1. místo tým SŠTE Olomoucká

M. Souček součástí vítězného týmu