Učební obor – Puškař

PU3; 15 žáků; Mgr. Michal Břicháček
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
3. červen 4. červen 11. červen 17. červen
12. červen
5. červen 13. červen
6. červen 14. červen
Hodnocení praktické zkoušky 7. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 10. červen
Vydávaní ročníkových vysvědčení 10. červen
Slavnostní vyřazení absolventů 19. červen