Učební obor – Puškař

PUZ3; 23 žáků; Ing. Miloslav Fišer
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
1. červen 2. červen 16. červen 22. červen
19. červen
5. červen 20. červen
6. červen 21. červen
Hodnocení praktické zkoušky 7. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 15. červen
Vydávaní ročníkových vysvědčení 15. červen
Slavnostní vyřazení absolventů 29. červen