Učební obor – ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

MEZ3; 20 žáků; Ing. Vladimír Novotný
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
1. červen 2. červen 19. červen 23. červen
20. červen
5. červen 21. červen
6. červen 22. červen
Hodnocení praktické zkoušky 7. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 8. červen
Vydávaní ročníkových vysvědčení 16. červen
Slavnostní vyřazení absolventů 29. červen