Učební obor – ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

MEZ3; 20 žáků; Mgr. Simona Škrabalová
Písemná zkouška Praktická zkouška Příprava Ústní zkouška
3. červen 4. červen 11. červen 17. červen
12. červen
5. červen 13. červen
14. červen
Hodnocení praktické zkoušky 6. červen
Oznámení výsledků písemné a praktické zkoušky 7. červen
Vydávaní ročníkových vysvědčení 10. červen
Slavnostní vyřazení absolventů 19. červen