Účast ambasadorů Euroučňů na Erasmus Days 2023

I letos na naší škole od 10. do 13. října proběhla kampaň Erasmus Days, která byla výjimečná, protože se do ní poprvé zapojili ambasadoři sítě Euroučeň, a to Patrik Havelka a Vojta Sysel. Jako absolventi učebního oboru a v současné době žáci nástavbového studia, měli co říct dalším žákům školy, hlavně učebních oborů, aby je motivovali k účasti na programu Erasmus+ a dalších evropských projektech.

Dne 10. října ve 3. patře ambasadoři připravili výstavu fotografií Patrika Havelky, které pořídil během své účasti na mezinárodním setkání Euroučňů na Azorských ostrovech a během své stáže v Irsku. Tato výstava bude k vidění až do konce ledna a již nyní získala mnoho kladných ohlasů od žáků a zaměstnanců školy.

Téhož dne probíhala otevřená beseda Patrika a Vojty se žáky své současné třídy DNS1. Spolužáci byli zvědavi, jak probíhaly stáže v Irsku, jak se klukům podařilo zapojit do sítě Euroučňů, jaké to bylo jet na národní setkání a mezinárodní setkání na Azorských ostrovech. Samozřejmě během besedy byl prostor i na otázky spolužáků.

Dne 11. 10. se Patrik a Vojta zúčastnili besedy s dalšími žáky, a to žáky učebních oborů 1. a 2. ročníků, na kterých povyprávěli o programu Erasmus+, síti Euroučeň a o jejich zkušenostech s projekty a s aktivitami sítě Euroučňů. I tyhle besedy a prezentace ambasadorů měly obrovský úspěch. Podle ohlasů se žákům nejvíce líbilo, že jim kluci řekli praktické věci a rady, jak se přihlásit a účastnit projektu Erasmus+, jak zvládnout stáž v zahraničí a proč se do projektů přihlásit. Všichni žáci se na konci besedy se zájmem zapojili do závěrečného kvízu na platformě Kahoot, který testoval pozornost žáků během prezentací a výherci si odnesli ceny.

Odpoledne téhož dne se naši ambasadoři zúčastnili slavnostního předání certifikátů a celá událost vrcholila vysazením stromu Erasmus+ na školním pozemku před tělocvičnou ambasadory, což symbolizuje aktivní zapojení školy do programu Erasmus+ a sítě Euroučňů, a zároveň přispívá k ochraně životního prostředí a ke zmenšení uhlíkové stopy spojené s výjezdem žáků.

Všechny aktivity uskutečněné ambasadory byly provedeny s mimořádným úspěchem, vyznačovaly se inspirací a přinesly značný prospěch všem zúčastněným. Tímto bychom rádi vyjádřili vděčnost Patrikovi a Vojtovi za jejich vynikající propagaci programu Erasmus+ a sítě Euroučňů, což určitě přispělo ke zvýšení povědomí a zájmu žáků školy o tuto důležitou iniciativu a program.