Strojní mechanik (23-51-H/01)

Dokumenty:

Délka studia:

 • 3 roky zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Určeno pro:

 • chlapce i dívky

Podmínky pro přijetí:

 • prospěch na ZŠ, zdravotní způsobilost posouzená ošetřujícím lékařem na přihlášce korespondující s Předpisem č. 211/2010 Sb. Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělání, § 2 Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělání

Zaměření oboru:

 • pro kusovou a zakázkovou kovovýrobu

Obsah vzdělávání:

 • ruční zpracování a strojní obrábění kovových i nekovových materiálů
 • práce s mechanizovaným ručním nářadím
 • svařování, pájení a jiné druhy spojování materiálů
 • technická příprava výroby včetně technické dokumentace a technologie výroby druhy materiálů a jejich použití
 • výroba, montáž a demontáž funkčních celků na základě technické dokumentace, popř. podle předlohy
 • druhy a způsoby dokončovacích prací a povrchových úprav
 • znalost cizího jazyka a práce na PC technické znalosti z oblasti všeobecného strojírenství, nových výrobních technologií a materiálů

Uplatnění absolventa:

 • zámečnické práce v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě
 • montáž, demontáž, opravy strojů
 • samostatná podnikatelská činnost

Možnost dalšího vzdělávání

 • v nástavbovém studiu zakončeném maturitou