Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti

KB_1Žák naší školy, Roman Hlavatý z IT2A, se umístil na krásném 6. místě v prvním kole soutěže zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Slavnostní vyhodnocení a předání cen proběhlo na Krajském úřadě JMK za účasti náměstka hejtmana Jana Vituly.

Informace z 2. ročníku soutěže – 2017/2018

Soutěž je organizována pro všechny studenty středních škol věkové kategorie 14 až 20 let, bez ohledu na zaměření školy a na skutečnost, zda se jedná o studijní obory zakončené maturitou či nikoliv.

Výkonným garantem kybernetické soutěže je Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA.
Hlavním odborným garantem je Národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti ČR.

KB_2

První kolo soutěže s názvem „OSVĚTOVÉ“ proběhlo ve dnech 10. 9. – 10. 10. 2017. Jednalo se o 20 vygenerovaných otázek v 10 kategoriích. Tohoto kola se v Jihomoravském kraji zúčastnilo 915 žáků středních škol, v celé ČR pak více než 3.000 osob. Za naši školu soutěžilo 115 žáků oboru informační technologie.

Dne 13. 11. 2017 se žák Roman Hlavatý zúčastnil slavnostního vyhodnocení a ocenění vítězů středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti v brněnském sídle Jihomoravského kraje. Ceny vítězům předávali náměstek hejtmana Jan Vitula, předseda soutěžního výboru Petr Jirásek a zástupce Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Radim Ošťádal.

KB_4