Stínování v Itálii 2023

Mezi dny 27. února až 3. března 2023 se mistr odborného výcviku účastnil stínování na střední technické škole IIS Olivetti ve italském městě Ivrea. Vše bylo uskutečněno jako součást evropského projektu Erasmus+ s číslem 2021-1-CZ01-KA121-VET-000007322.

Dva týdny stínování umožnili našemu učiteli porovnat systémy školství. Ty jsou si velmi podobné, avšak s několika rozdíly. Výhodou systému na IIS Olivetti je stejné zaměření žáku v prvních dvou ročnících, kde si svoji specializaci vybírají až při nástupu do 3. ročníku, tím mají žáci čas najít svoje oblíbené předměty a věnovat se danému zaměření. Rozdílné je i hodnocení, které se provádí na škále od 1-10, kde 10 je nejlepší, to umožňuje detailnější hodnocení výuky.

Během stínování bylo možné sledovat výuku mnoha technických předmětů, mezi které patřily hodiny Robotiky s využitím robotické ruky, na kterém žáci manipulovali s různými objekty, či využívali pohyby ruky ke kreslení obrazců na papír, CAD modelování využívající podporou ICT, Technického kreslení, kde žáci pro názornost viděli součást vymodelovanou v PC nebo předmět FabLab uplatňující znalosti žáků z hodin CAD modelování pro výrobu součástí pomocí 3D tisku nebo gravírování pomocí laseru pro potřeby ročníkových projektů, který se ten rok týkal funkčního modelu výtahu. Bylo tak možné obeznámit nejen s průběhem výuky a využitými vyučovacími metodami, ale i vybavením tříd a dílen pro efektivní vzdělávání nebo rozdílným systémem školství. Výhodou dvoutýdenního vzdělávání bylo též zlepšení technických komunikačních schopností s využitím anglického jazyka.

Volný čas byl věnován k prozkoumávání města Ivrea a jeho okolí. Nápomocí byli Italští učitelé, kteří s nadšením zorganizovali prohlídku městem, včetně povídání o jeho historii. Víkend byl věnován výletům na vzdálenější místa. Sobota byla zaměřena na Alpy. S využitím panoramatické lanovky se vycestovalo z města Courmayeur na vrchol Pointe Helbronner, odkud je krásný výhled z rozhledny na Mont Blanc. Oproti tomu neděle byla zaměřena na kulturu, prohlídkou historického centra města Turín a automobilového muzea zaměřeného primárně na značku FIAT, která pochází z daného města.

PREZENTACE