Stínování učitelů na Islandu

V druhé polovině října proběhlo stínování 3 učitelů strojírenství na islandské škole Borgarholtsskóli v Reykjavíku. Skupinka učitelů, složená z odborného výcviku i teoretického vyučování, měla za cíl nahlédnout do vzdělávacího systému islandského školství.

Zúčastnili se výuky v dílnách, v teoretické výuce, seznámili se s historií školy i se zaměřeními, které v oblasti strojírenství je směřováno především na rybolov a s tím spojené dovednosti (sváření, dieselové motory a jejich opravy), tak na automobilový průmysl (lakování, servis, autokarosáři). Rovněž je kladen důraz na využívání geotermální energie a s tím související technologií zpracování, a také na ekologickou stránku provozu všech odvětví. V průběhu stínování došlo k setkání s další skupinkou kolegů z německého programu Erasmus, kteří stínovali všeobecně vzdělávací předměty.
Závěrem byla vzájemná výměna zkušeností s kolegy, debata na úrovní znalostí žáků a směřování výuky budoucích generací, v souvislostí s provozy a možnostmi škol. Mimoto, byla rovněž učiněna nabídka k návštěvě naší školy.