Stáž učitelů ve Slovinsku

Ve dnech 21. – 25. února 2022 proběhla stáž dvou učitelů strojírenství ve Slovinském Celje v rámci programu Erasmus+.

Obsah stáže byl věnován stínování, vzájemné výměně poznatků a zkušeností od slovinských kolegů a příprava možné budoucí spolupráce mezi školami.

 


Zároveň byla možnost se potkat i s dalšími učiteli z jiných zemí, kteří ve stejném termínu taktéž absolvovali svůj program Erasmus+ a rozšířit tak povědomí o naší škole napříč zeměmi i mimo evropskou unii.

Celá stáž se nesla ve velmi přátelském prostředí. Školní centrum Celje (Šolski center Celje) sdružuje 5 samostatných škol. Naše škola spolupracovala prioritně se Střední školou strojírenskou a mechatronickou (Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medie).

Mgr. Josef Korčák, MBA (účastník stáže)

Ing. Tomáš Dohnal (účastník stáže)