Stáž učitelů ve Slovenské republice

Ve dnech 21. – 25. března 2022 proběhla stáž dvou učitelů ekonomických předmětů ve Slovenské republice v Nitře, v rámci programu Erasmus+. Obsah stáže byl věnován stínování, vzájemné výměně poznatků a zkušeností od slovenských kolegů a příprava možné budoucí spolupráce mezi školami a mezinárodního projektu Global Money Week.

Celá stáž se nesla ve velmi přátelském prostředí Obchodní akadémie, Bolečkova 2, Nitra.
Cenným přínosem je pohled na výuku odborných ekonomických předmětů v obou zemích.