Spolupráce s Univerzitou obrany

Naše škola spolupracuje s Univerzitou obrany v oblasti kyberbezpečnosti. Díky těmto aktivitám jsme se vydali cestou další vzájemné spolupráce, a to v oborech puškařů. Na výuce u nás byli studenti 3. ročníku modulu Velitel dělostřeleckých jednotek Katedry palebné podpory Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Jedná se u budoucí velitele dělostřeleckých jednotek.

U nás se jim dostalo informací ohledně sportovních a loveckých zbraní. A stejně tak i my chystáme pro naše puškaře a techniky-puškaře společnou aktivitu na půdě univerzity.