Soutěž s FabLabem

V období říjen–prosinec 2022 se konala soutěž „Soutěž s FabLabem“, které se zúčastnili žáci František Barták a Karel Zdráhal z IT3A a Richard Pavlikán a Michal Šesták z IT3B s Ing. Evou Kaspříkovou.

Žáci absolvovali ve FabLabu školení na technologie (3D tisk, laserová řezačka) a následně si zvolili projekt, na kterém pracovali. Jako projekt vytvořili funkční model „samojezdícího“ nákupního košíku.

Dne 7. 12. 2022 se konalo finále soutěže, kde proběhly prezentace projektů. Naši žáci si ze soutěže odnášejí spoustu nových zkušeností, které tvorba takového projektu obnáší a také cenu technického mentora.