SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ NÁVRH PF 2022 ŠKOLY

Každý rok i letos byla pro žáky oboru IT vyhlášená soutěž „O nejlepší návrh PF 2022 školy“. Soutěže se zúčastnilo celkem 101 žáků z tříd IT2A, IT2B, IT3A, IT4A a IT4B. K tvorbě PF bylo použito různých technik od ručního kreslení přes vektorovou a rastrovou grafiku po 3D modelování v programu Blender.

Do užšího výběru postoupilo 19 nejlepších přání, z kterých porota vybrala 4 nejlepší, kteří byli odměněni diplomem a malou drobností.

Na prvním místě se umístil Tomáš Friedl z IT4A, na druhém místě Marek Axenkopf z IT4A, na třetím místě společně Ivana Kövérová z IT4B a Šimon Jedlička z IT4A.

Posuďte sami, jak se Vám návrhy líbí: