Soutěž o nejlepší návrh PF pro SŠTE Brno Olomoucká

pf2020SŠTE Brno, Olomoucká, vyhlásila 11. 10. 2019 soutěž o nejlepší grafický návrh PF. Do soutěže se mohli zapojit žáci celé školy. Hodnotící komise, která se sešla 8. 11. 2019 vyhodnotila pořadí: 1. místo – Tereza Palečková (EPO1), 2. místo – Rostislav Medvěd (IT2A), Jakub Hrotek IT4A), 3. místo – Marek Axenkopf (IT2A), Michael Čermák (IT3A). Návrh, který se umístil na první místě, bude odměněn poukázkou na odběr zboží v hodnotě 500,-Kč a zároveň se stane oficiálním návrhem na PF2020 školy. Řešitelé návrhů na druhém místě obdrží odměnu 300,-Kč a na třetím místě 200,-Kč. Poukázky daroval Spolek přátel SŠTE.

Galerie grafických návrhů