Soutěž „Bezpečně v kyberprostoru“

Ve školním roce 2021/2022 proběhl 11. ročník soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“. Cílem soutěže je upozornit na možná rizika internetu a sociálních sítí. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 škol, které zaslaly 60 plakátů, 14 videí, 21 komiksů a 36 plakátů PC.
Žáci tříd IT2A, IT2B, IT3A a IT4A soutěžili v kategoriích video a plakát zpracovaný na PC.

Vyhlášení a předání cen proběhlo 3. 6. 2022 v prostorách Krajského úřadu Jihomoravského kraje za účasti zástupců Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, které soutěž organizuje.
V kategorii video se umístil Šimon Jedlička z IT4A na 2. místě. V kategorii plakát PC obsadili naši žáci všechna 3 místa. Žákyně Erika Chovancová z IT2A se umístila na 1. místě, žák Adam Vágner z IT2B a Tadeáš Stehlík z IT3A se umístili na 2. místě a žák Pavel Zezula z IT3A se umístil na 3. místě.

Ing. Eva Kaspříková