Slavnostní předání certifikátů účastníkům a vysazení stromu Erasmus+

Jako každý rok i letos v říjnu v rámci oslav Erasmus Days dne 11.10. proběhlo slavnostní předání certifikátů a Europassů mobility účastníkům výjezdů v loňském školním roce.

Předání se účastnili účastníci krátkodobých a dlouhodobých mobilit žáků v Irsku ve Výzvě 2021 a 2022, pedagogové vyjíždějící na stínování a ambasadoři sítě Euroučeň.

Na začátku Mgr. Olga Myslíková, vedoucí projektů programu Erasmus+, a Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel školy zhodnotili průběh mobilit, zdůraznili dopady a přínosy a poděkovali účastníkům za vynikající reprezentaci školy a zodpovědný přístup ke stážím a mobilitám a za jejich hladký průběh. Rovněž jim popřáli mnoho úspěchů v jejich profesním a osobním životě.

Následně účastníci shlédli poutavý a profesionálně zpracovaný film od účastníka měsíční stáže – žáka Lukáše Plotěného ze třídy ME4A a připomněli si okamžiky a zážitky z pobytu.

Po filmu následovalo samotné předání certifikátů účastníkům, kterého se ujal pan ředitel a zástupce ředitele pro teoretické vzdělávání Ing. Pavel Meňhart.

Celá událost vrcholila vysazením stromu Erasmus+ na školním pozemku před tělocvičnou, symbolizujícím aktivní zapojení školy do programu Erasmus+ a sítě Euroučňů, a zároveň přispívajícím k ochraně životního prostředí a ke zmenšení uhlíkové stopy spojené s výjezdem žáků.

Všem účastníkům gratulujeme a doufáme, že certifikáty a Europass mobility jim pomůžou najít lepší uplatnění v budoucnu a že účastníci budou vzpomínat na období mobility a na naši školu, která jim zajistila jedinečnou příležitost účastnit se evropského programu Erasmus+ a rozvíjet své dovednosti a zkušenosti.