Školní odborná exkurze

Třídy MS1B a STR1 se zúčastnili odborné exkurze do Dolních Vítkovic, kde jsme měli možnost si prohlídnout, ověřit a prohloubit znalosti z technologie výroby surového železa vysokopecním způsobem. V odpoledních hodinách jsme navštívili moderní dynamicky se rozvíjející technologický provoz s vysokým stupněm robotizace a automatizace v potravinářském odvětví MARLENKA international s.r.o. Kvalitu sladkých výrobků a kávy jsme měli možnost ochutnat.

Takhle nabranou energii jsme použili k výstupu na královnu Moravskoslezských Beskyd nejvyšší horu Beskyd – Lysou horu. Sportovní výkon byl umocněn nepřízní počasí, ale vše jsme zvládli. Druhý den jsme navštívili Technické muzeum TATRA v Kopřivnici. Seznámili jsme se s vývojem motorů od konce 19.  století do současnosti. Měli jsme možnost vidět v pohybu unikátní železniční motorový vůz Slovenská strela.
Ani nepřízeň počasí nám nezkazilo krásné zážitky a spoustu poznatků.