Servopohony a regulace

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • základy regulace
 • typy servopohonů (elektrické, hydraulické, rotační, přímočaré)
 • zdroje pro servopohony (regulační ventily, elektrické zdroje)
 • snímače polohy, rychlosti, síly (momentu)
 • uspořádání zpětnovazebního obvodu, návrh regulátoru
 • použití počítače pro simulaci a řízení v reálném čase
 • měření statických a dynamických charakteristik
 • praktická cvičení, měření a ukázky na strojích
ZÁMĚŘENÍ
 • pro servisní techniky, konstruktéry, projektanty, mistry a učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • porozumět principům činnosti servopohonů a principům regulace polohy, rychlosti, síly (momentu), schopnost návrhu a diagnostiky
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo