Senzorika

T E R M Í N výuky: 2022 ROZSAH výuky: 24 hodin 
OBSAH  
 • bezpečnost práce
 • funkce senzoru v řídicím a regulačním procesu
 • fyzikální principy senzorů, přeměna neelektrického signálu na signál elektrický
 • technické parametry senzorů jako je citlivost, práh citlivosti, hystereze, dynamický rozsah
 • senzory teploty, polohy a vzdálenosti, tlaku a hmotnosti a síly,  s připojeními na sběrnici ASi
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro odborné výrobní pracovníky, údržbáře, konstruktéry, učitele
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit se s definicí senzoru, pochopit základní principy funkce čidel a převodu neelektrické veličiny na elektrickou
 • pochopit členění měřicího řetězce
 • vybrat vhodný typ senzoru
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
 • Cena na osobu 12 960 Kč bez DPH.
PŘIHLÁŠKA
uchazeč (samoplátce)
nebo PŘIHLÁŠKA
firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo