SECO – dodávka nástrojů


Od středy 15. 2. 2023 mají naši žáci možnost, seznámit se s nástroji firmy SECO Tools CZ, s.r.o., které jsou umístěny ve vitríně u haly strojního obrábění. Díky spolupráci s tímto výrobcem nástrojů máme k dispozici široký náhled do nabízeného sortimentu, se kterým se naši absolventi mají možnost setkat u budoucích zaměstnavatelů.

Děkujeme firmě SECO Tools CZ s.r.o. za zapůjčení nástrojů a těšíme se na další spolupráci.