Schůzky rodičů prvních ročníků

Termíny schůzek rodičů nově přijatých žáků do 1. ročníku od 1.9.2015

O-CNC Obráběč kovů po 8.6.2015 15:30
PU Puškař po 8.6.2015 15:30
EPO Ekonomika a podnikání po 8.6.2015 16:30
PSP Strojírenství po 8.6.2015 16:30
MS Mechanik seřizovač út 9.6.2015 15:30
IT Informační technologie út 9.6.2015 16:30
ME Mechanik elektrotechnik st 10.6.2015 15:30
ME Mechanik elektrotechnik st 10.6.2015 16:30
MEZ Elektromechanik pro zařízení a přístroje st 10.6.2015 16:30