Safety – Bezpečnost v pneumatice

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
 • nová směrnice a nový standard bezpečnosti strojů
 • definice a odhad rizika
 • snižování rizika a bezpečnostní opatření podle nového standardu
 • přehled kategorií
 • bezpečnostní funkce v pneumatice
 • pneumatické prvky a zapojení pro bezpečnější aplikace
 • příklad aplikace nových standardů
ZÁMĚŘENÍ
 • pro konstruktéry, projektanty v oblasti automatizace
PŘÍNOS A CÍL
 • seznámit se s novou směrnicí Evropské unie, platné od 29. prosince 2009
 • získat základní přehled nových možností určovaní a snížení rizika při použití pneumatických a elektropneumatických komponentů
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu. 
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo