Ředitelské volno pro 2. pololetí 2014/2015

Ve dnech 4. a 5. května bude ředitelské volno pro žáky (včetně dálkového studia). V tyto dny nebude probíhat výuka.