Ptejte se mě na podnikání

Pro některé zájemce z naší školy, proběhl další workshop s exkurzí ve firmě DOMA. Workshop byl zaměřen na marketing. Celým kurzem naše žáky provedl pan Dominik Ženatý, CEO firmy.


Zaměřil se na témata:

  • Freelancing v České republice
  • Etika podnikání
  • Marketingový mix – zaměřeno na 5P – PEOPLE
  • Pochopení skutečných potřeb mé cílové skupiny a marketingové strategie
  • Co znamená budování Brandu?