Průmysl 4.0 – Myšlenky a principy s využitím CP Factory

T E R M Í N výuky: 2024 ROZSAH výuky: 8 hodin 
OBSAH  
 • průmysl 4.0 – základní principy
 • praktické možnosti a potenciál CP Factory
 • využití 4.0 v průmyslu
 • digitalizace výroby – základní informace
 • internet věcí
 • digitální ekonomika
 • CP Factory – Kyber fyzikální továrna (koncepce řešení, různé konfigurace
 • simulace výrobní linky, komunikace mezi jednotlivými moduly, robotická jednotka, programování, ovládání, komunikace, lineární a rotační pohony, programování, návrh, simulace,  dopravníkové mechanizmy,  programování a obsluha celé výrobní linky,  návrh a konfigurace výrobní linky, bezpečnost práce a provozu CP Factory)
 • praktická cvičení
ZÁMĚŘENÍ
 • pro zájemce, o problematiku Průmysl 4.0
PŘÍNOS A CÍL
 • znát základní principy Průmysl 4.0
 • promítnout změny do Vašeho oboru
ZAKONČENÍ A CENA
 • OSVĚDČENÍ o absolvování vzdělávacího programu.
PŘIHLÁŠKA uchazeč (samoplátce) nebo PŘIHLÁŠKA firma
Lektoři – zaměstnanci firmy Festo