Projekt NAUTILUS 2016/2017 … aneb „Naučit žáky učit se“

DSC_0131Na základě pozitivních ohlasů žáků z minulých let naše škola letos opět zorganizovala projekt Nautilus zaměřující se na rozvíjení kompetence k učení u žáků. Zúčastnily se všechny 1. maturitní ročníky (IT1A, IT1B, ME1A, ME1B, ME1C, EPO1, PSP1, MS1A a MS1B), u kterých je úspěšný přechod ze základní školy na další vzdělávací stupeň zásadní.

Abychom žáky s problematikou co nejvíce seznámili, byl Nautilus rozvržen opět do dvou vln. 1. vlna proběhla 19. a 21. prosince 2016, kdy hlavním úkolem bylo v úvodu žákům projekt blíže představit. 2. vlna pak byla zrealizována 1. a 2. února 2017. Účelem projektu je prohlubovat u žáků učební kompetence, motivovat je k samostatnému učení, ukázat jim cestu, jak si učení udělat zábavnějším, jak si zorganizovat čas tak, aby si vedle svých zájmů našli chvilku i na školu. V jednotlivých hodinách se tak žáci seznamovali s nejrůznějšími podpůrnými lekcemi (např. jak si plánovat, organizovat, pamatovat, prezentovat, jak pracovat s informacemi, apod.), a to prostřednictvím pracovního sešitu a e-learningových kurzů.

Nováčky na naší škole hodláme podporovat i nadále, pokračujeme opět v dalším školním roce!

Není vybrán žádný galerie nebo galerie byla smazána