Projekt Nautilus 2015/2016 … aneb „Naučit žáky učit se“

NautilusV letošním školním roce opět proběhla na naší škole organizace projektu Nautilus. Všechny 1. maturitní ročníky (IT1A, IT1B, ME1A, ME1B, ME1C, EPO1, PSP1, MS1A a MS1B) se tak zúčastnily projektu, jehož snahou je rozvíjet u žáků učební kompetence. Abychom žáky s problematikou co nejvíce seznámili, byl Nautilus rozvržen do dvou vln. 1. vlna proběhla dne 16. a 17. prosince, kdy hlavním úkolem bylo v úvodu projekt blíže představit. 2. vlna pak byla zrealizována 27. a 28. ledna.

Účelem projektu je prohlubovat u žáků učební kompetence, motivovat je k samostatnému učení, ukázat jim cestu, jak si učení udělat zábavnějším, jak si zorganizovat čas tak, aby si vedle svých zájmů našli chvilku i na školu. V jednotlivých hodinách se tak žáci seznamovali s nejrůznějšími podpůrnými lekcemi (např. jak si plánovat, organizovat, pamatovat, prezentovat, jak pracovat s informacemi, apod.), a to prostřednictvím pracovního sešitu a e-learningových kurzů.

Pozitivní zpětná vazba od žáků formou stručného anonymního dotazníku nás stále utvrzuje v tom, že naše snaha není marná. Žáci uvádí, že se v rámci učení o sobě něco nového dozvěděli, že některé rady v průběhu následujícího studia hodlají využít. Takové informace jsou jasným ukazatelem, že projekt má smysl a my s ním budeme i v dalších letech pokračovat!

DSC_0104DSC_0102DSC_0099DSC_0098DSC_0096DSC_0094DSC_0091DSC_0089DSC_0087DSC_0086DSC_0082DSC_0078DSC_0070DSC_0067

 

DSC_0064
Nautilus