Projekt Nautilus 2014/2015

WIN_20141023_125841 (1)Ani letos jsme nezapomněli na žáky prvních maturitních ročníků a na základě pozitivních ohlasů z minulých let jsme pro ně opět připravili projekt, který žákům usnadňuje přechod ze základní školy v rámci učení. Účastnily se tyto třídy: IT1A, IT1B, ME1A, ME1B, ME1C, EPO1, PSP1, MS1A a MS1B.
Nautilus proběhl opět ve dvou vlnách. První se konala 22. a 23. října 2014, kdy se žáci s projektem blíže seznamovali, druhá vlna proběhla 28. a 29. ledna 2015. Účelem projektu je rozvíjet u žáků učební kompetence, motivovat je k samostatnému učení, ukázat jim cestu, jak si učení udělat zábavnějším, jak si zorganizovat čas tak, aby si vedle svých zájmů našli chvilku i na školu. V jednotlivých hodinách se tak žáci seznamovali s nejrůznějšími podpůrnými lekcemi (např. jak si plánovat, organizovat, pamatovat, prezentovat, jak pracovat s informacemi, apod.), a to prostřednictvím ilustrovaného sešitu a jeho elektronické formy.
Zpětnou vazbou ze strany žáků se pro nás stává stručná anonymní anketa. Převládající příznivé ohlasy jsou pro nás hnacím motorem do budoucna. I dalším nováčkům na naší škole se budeme snažit ukázat, že s učením na střední škole nemusí bojovat, jen je důležité si k němu najít správnou cestu, aby bylo co nejefektivnější.