Projekt NAUTILUS 2013/2014

Podobně jako v loňském roce i letos proběhly na naší škole projektové dny Nautilus, kterých se zúčastnili všichni žáci  prvních maturitních ročníků. Projekt byl rozvržen do dvou vln a konkrétně se týkal tříd IT1A, IT1B, ME1A, ME1B, ME1C, EPO1, PSP1, MS1A, MS1B a MS1C.

První vlna proběhla 18. a 19. prosince 2013. Žáci si  projekt teprve „oťukávali“, seznamovali se s různými učebními styly, které by je měly vést k tomu, aby příprava do výuky byla efektivní. V rámci Nautilu byly žákům prezentovány pracovní sešity a e-learningové kurzy, které jsou koncipovány tak, aby jejich absolvování podpořilo tvořivé myšlení a motivaci  pro učení. Tématem jednotlivých hodin bylo například „Jak poznat svůj učební styl“, „Jak prezentovat, co umím“, „Jak získat motivaci k učení“, „Jak si učení plánovat a organizovat“ apod.

Druhá vlna, která se konala 29. a 30. ledna 2014, se nesla v duchu rozvíjení a prohlubování učebních kompetencí. Žáci byli informováni o dalších metodách, které ke svému studiu mohou využívat. Věnovali jsme se novým lekcím, které pracovní sešity nabízí, snažili jsme se o to, aby se žáci co nejvíce zapojovali např. do témat „Jak si pamatovat“, „Jak si psát poznámky“, „Jak pracovat s informacemi“ apod. V této vlně jsme nevynechali ani počítače a žáci měli možnost projít si nové e-learningové lekce.

Na úplný závěr jsme udělali malou anketu. Abychom zjistili, jak žáci na projekt reagují, vypracovali jsme jednoduchý stručný dotazník. Výsledky byly potěšující. Většina uvedla, že v projektu vidí smysl, že je některé aktivity opravdu zaujaly. Ptali jsme se také, která z forem je více oslovila. Zvítězil e-learning. Ten žákům dokazuje  především to, že učení může být zároveň  i zábavou!