Program Inspirací k podnikání

1574E2F4-40BF-48D4-A57F-98243F8B4DBAŽáci EPO3 dne 1. 11. 2018 navštívili inspirativní blok s workshopovou částí, zaměřený na představení principů podnikání. Skrze konkrétní příklady a diskusi se žáci dozvěděli, co podnikání přináší, a srovnají si možnosti stát se zaměstnancem či podnikat. Součástí byly i inspirativní příběhy konkrétních podnikatelů či startupů z prostředí JIC (Jihomoravského inovačního centra). V rámci workshopové části si žáci osvojili metodu brainstormingu, kterou využijí na nalezení vlastního podnikatelského nápadu. Následně si v týmech tento nápad rozpracovali pomocí praktického nástroje Lean canvas.